Urmărirea comportării construcțiilor

Urmărirea comportării construcțiilor

În cadrul proiectelor de monitorizare, urmărirea în timp a comportării construcțiilor are loc pe toată durata de viață a acestora, începând chiar din momentul execuției și este o activitate de culegere și interpretare a informațiilor rezultate din observare și măsurători efectuate pentru a determina eventualele modificări de poziție survenite în decursul timpului, astfel încât să fie asigurată stabilitatea și siguranța în exploatare.

Rezultatele furnizate în cadrul unui proiect de urmărire a comportării în timp a construcțiilor reprezintă informații de o importanță vitală, necesare pentru a stabili dacă acestea pot fi exploatate în siguranță.

Metoda nivelmentului geometric de precizie înaltă a fost şi este, cea mai folosită metodă în studiul deformaţiilor construcţiilor. În funcţie de tipul şi mărimea construcţiei studiate, se creează reţeaua de nivelment geometric pentru monitorizarea tasărilor.

Cele mai frecvente solicitări sunt pentru monitorizarea tasărilor pentru construcția în executare sau, cu precădere, pentru cele învecinate.