Topografie

Ridicări topografice necesare proiectelor de infrastructură (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie) - oriunde în țara;

Ridicări topografice necesare proiectelor de investiții de orice tip(construcții, amenajări, restructurări);

Documentații TOPO – RELEVEE pentru diverse tipuri de clădiri executate;

Planuri de situație pentru proiectare în vederea reabilitării tramei stradale, ce includ profile transversale și longitudinale; ​

Planuri de situație în vederea obținerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism;

Măsurători și determinări pentru calcularea volumelor de excavație;

Ai nevoie de un topograf cu experiență?

Contactează-ne acum pentru detalii. 

Ce este topografia?

Topografia reprezintă o ramură a științelor măsurătorilor terestre. Aceasta se ocupă cu efectuarea de măsurători asupra unor suprafețe de teren, unități cadastrale,  forme de relife ori a altor elemente, cu studiul metodelor de măsurat, precum și cu analiza instrumentarului și aparaturii necesare desfășurării activităților de către un topograf.

Rezultatele măsurătorilor topografice se concretizează în întocmirea hărților, planurilor topografice, la diferite scări de proporție, precum și ale profilelor ori tabelelor de date măsurate.

Contactează acum un topograf specializat.

Toate lucrările de cadastru și topografie sunt executate conform legislației în vigoare și respectând normele emise de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Pentru mai multe informații vă prezentăm Legislația în domeniu.

Prețurile diferă în funcție de specificul lucrării. Pentru o evaluare corectă a lucrării dumneavoastră vă rugăm să ne contactați. 

Oferim servicii de topografie în Giurgiu, Călărași, Teleorman, Ilfov, București, Dâmbovița, Prahova, Constanța, Ialomița, Argeș, Vâlcea și alte județe. De ce noi?