Cadastru si intabulare

Actualizare/rectificare cadastru;

Alipiere unități individuale apartamente, cadastru și intabulare apartament;

Cadastru și intabulare teren cu construcție, teren intravilan, teren extravilan;

Scoatere din circuitul agricol;

Relevil imobile ( schiță ).

Alipire terenuri;

Aviz tehnic OCPI;

Cadastru și intabulare casă;

Dezmembrare/lotizare/parcare teren;

Trasare / intarusare teren sau construcție.

Ai nevoie de servicii de cadastru, intabulare și carte funciară?

Contactează-ne acum pentru detalii.

Ce este cadastrul?

Cadastrul este serviciul realizat de un expert autorizat de ANCPI, responsabil cu identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor (apartamente, terenuri, case) în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale. Prin intermediul cadastrului se ține astfel evidența tuturor proprietăților.

Care sunt atuurile noastre?

Ce este intabularea?

Intabularea înseamnă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului dumneavoastră de proprietate. Lipsa unei intabulări înseamnă că un imobil nu are setul actelor de proprietate complete și nu poate fi înstrăinat sau disponibil pentru alte operațiuni privind dreptul de proprietate al acestuia.

Scopul cadastrului și intabulării este de identificare, măsurare și înscriere în Registrul de Carte Funciară și reprezintă o măsură obligatorie, indiferent de natura imobilului, la orice act de înstrăinare a unui bun imobiliar.